Dorpshuis

“De stichting is, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad Retranchement, bezig om de realisatie van het plan om d’Ouwe Kerke een dorpshuisfunctie te geven ten uitvoer te brengen. Hiervoor is een commissie met drie vertegenwoordigers uit elke organisatie in het leven geroepen die de daarvoor noodzakelijke uitbreiding, met ondersteuning van de gemeente, voorbereidt en begeleidt. Het betreft de bouw van een zaal van ongeveer honderd vierkante meter, een verbindende gang, keuken, opslagruimten en toiletgelegenheden. Deze voorzieningen worden, evenals de inrichtingskosten, geheel uit subsidies bekostigd.”

Laat een reactie achter