Nieuws

Dorpshuis

“De stichting is, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad Retranchement, bezig om de realisatie van het plan om d’Ouwe Kerke een dorpshuisfunctie te geven ten uitvoer te brengen. Hiervoor is een commissie met drie vertegenwoordigers uit elke organisatie in het leven geroepen die de daarvoor noodzakelijke uitbreiding, met ondersteuning van de gemeente, voorbereidt en begeleidt.…

Lees meer

Vrijwilligers gezocht

-Ter ondersteuning van de uit te voeren praktische werkzaamheden zou het stichtingsbestuur het erg fijn vinden enige hulp van vrijwilligers te mogen verwelkomen. Daarom bij deze de oproep: wie stelt zo af en toe een uurtje of dagdeel ter beschikking om een handje toe te steken? Te denken valt aan het klaarzetten van stoelen, gereedmaken…

Lees meer

Activiteiten

-We zijn erg blij dat tot nu toe de georganiseerde activiteiten zich in een goede belangstelling mogen verheugen. Dat geldt zowel voor de concerten als lezingen en exposities. Er staat de komende maanden nog veel meer op het programma. Neem daarvoor even een kijkje onder de kop ‘Evenementen’ !

Lees meer

Hartelijk bedankt

-Dankzij de inzet van een aantal handige mensen is er op materieel gebied intussen al veel in d’Ouwe Kerke tot stand gebracht. Ook dat is een, erg belangrijke en waardevolle, vorm van sponsoring waarvoor we bijzonder dankbaar zijn. Wilt u ook eens een handje toesteken en ons helpen bij het klussen: van harte welkom natuurlijk!

Lees meer